Wijkagent

In de kern Woensdrecht is als wijkagent Ben Nefs werkzaam.

Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 0900 – 88 44 

of via email: team-bergen-woensdrecht@mw-brabant.politie.nl